Bedriftsetablering

Fokus Regnskap AS bistår bedrifter i forbindelse med etablering. Vi kan gi råd i forhold til valg av selskapsform,
samt bistå med nødvendig papirarbeid og offentlige krav i forbindelse med stiftelsen. Vi kan i tillegg bistå ved aksjekapitalforhøyelse, endret styresammensetting og andre endringer i selskapet.