Cantor Controller


Controller er vårt system for årsoppgjør og spesialtilpassede perioderapporter. Cantor Controller er et
økonomistyringsverktøy ment som et tilleggssystem til bedriftens regnskapssystem og løser oppgaver
innenfor områdene:

- Årsoppgjør med likningsskjemaer for alle selskapstyper
- Konsernregnskap
- Budsjett på kort og lang sikt
- Regnskapsrapportering
- Prognoser
- Likviditetsstyring
- Anleggsregnskap


Cantor Controller gir deg i tillegg alle de rapportene du ønsker. Det er full fleksibilitet til å tilpasse og
redigere utskriftene slik du har behov for. Det finnes en rekke ferdige rapporter i systemet som kan brukes
direkte, eller som du kan ta kopi av og endre etter eget ønske. Alle utskrifter i systemet kan i tillegg til å
listes på skriver, sendes til fil i en rekke alternative formater for elektronisk distribusjon av rapporter.