Compello - scanning av bilag.

Vi har skannet bilag siden 1.1.2007.

Compello Software AS er et norsk selskap som leverer programvare for elektronisk behandling av
rekvisisjoner, faktura og andre dokumenter – til privat og offentlig sektor. Compello er et standardprodukt
med moduler for skanning, tolkning, registrering, arbeidsflyt og arkivering. Compello har funksjonalitet
for innlesing, arkivering og behandling også av elektroniske fakturaer (EDL, XML). Tilgang fåes enten via
internett (Compello web) eller terminalserver slik at du som kunde kan ta deler av jobben.

For mer informasjon se www.compello.no