Eierskifte

I forbindelse med eierskifte/generasjonsskifte kan Fokus Regnskap AS bidra med råd når det gjelder
skattetilpasning, verdifastsettelser og offentlige krav. Gjennom vår rådgivning ønsker vi å bidra til at det
velges gode løsninger både for tidligere og ny eier, slik at driften sikres også etter eierskiftet.