Visma Web-faktura

Visma Webfaktura er et nettbasert faktureringsprogram som er direkte knyttet til vårt rengskapssystem Visma Business. Dette gjør det mulig for deg å fakturere dine kunder på en enkel og effektiv måte – samt å til enhver tid ha oversikt over hvilke fakturaer som er betalt. Dette gir god kontroll på egen likviditet.

I Visma Webfaktura har du mulighet til å legge inn avdeling og prosjekt på fakturaen, og du kan enkelt opprette nye produkter og tjenester selv. Fakturaene kan du sende ut automatisk på e-post til kunder, sende som pdf til deg selv eller skrive ut og sende per post.

Dersom du ønsker å fakturere med KID kan dette enkelt settes opp av regnskapsfører, for deg.

For mer informasjon se www.visma.no

Intron

Med INTRON Faktura har du full tilgang til fakturering direkte via internett. Du fakturerer dine egne kunder og sender informasjonen til regnskapsfører i samme operasjon. INTRON Faktura forenkler samarbeidet mellom deg og regnskapskontoret. Via internett logger du deg på fakturasystemet på regnskapskontoret sin nettside. Du har full tilgang til ditt eget produkt- og kunderegister og du kan enkelt fakturere dine egne kunder. Du kan printe ut fakturaen selv, med eller uten KID. INTRON Faktura benytter dine egne printere. Dermed kan du, om du ønsker, skrive ut og sende fakturaene direkte til kunden selv. Dine kunder kan også motta fakturaene på mail i pdf-format. Du kan også overlate selve utsendelsen til oss. Og hvis ønskelig, kan KID-nummer genereres automatisk på hver faktura!

Du trenger ingen andre faktureringsprogram når du bruker INTRON Faktura. Enten du nå bruker Excel, Word eller andre løsninger, vil INTRON Faktura bety en forenkling og forbedring av dine fakturarutiner. Og ikke minst, ingen ny programvare på din maskin. Du bare logger deg på internett.

For mer informasjon se www.intron.no