Huldt & Lillevik – best på lønn.


Vi bruker Huldt & Lillevik til å handtere alt på lønnsområdet/reise. Dette er et program vi har lang og god
erfaring med. I dag benytter vi siste versjon Lønn 5.
“Huldt og Lillevik produkter og tjenester – løser dine lønns- og personalutfordringer. Med lang fartstid i
bransjen og sterk kompetanse innen faget, og vi er Noregs ledende kompetansesenter innen lønn og
personal. Huldt & Lillevik leveres av Aditro.”

Det er mulig å få tilgang via internett for registrering av timer.

For mer informasjon se www.huldt-lillevik.no