Lønn

Vi tilbyr alle tjenester knyttet til lønnskjøring for våre kunder. Rutinene tilpasses kundens øvrige virksomhet
og vi legger stor vekt på å etablere effektive rutiner som gir minst mulig arbeid for kunden, samtidig som
det sikres riktig lønnskjøring. Vi kan også med kontrakter, statistikk og spørsmål knyttet til ansettelsesforhold.