Økonomisk Rådgivning

Vi utfører alt fra ordinære til mer omfattende analyser av økonomi og drift. Vår rådgivning baserer seg på
en analyse av regnskap og nøkkeltall, samt utviklingen i bedriften de siste årene. Med bakgrunn i dette vil
vi kunne gi forslag til tiltak som kan bedre eller sikre den økonomiske situasjonen i bedriften.