Med fokus på kvalitet og kompetanse

Fokus Regnskap AS ble stiftet 18. januar 2003 og er eigd av ansatte. Vi tok over kundeportføljen og
ansatte fra Skatt Regnskap ANS med effekt fra 1.1.2003. Aase Sivertsen (ansatt fra 1983) og Stig Vestnes
(ansatt fra 1986, daglig leder og autorisert regnskapsfører) har vært med fra den gang Sparebanken
Møre eigde egne regnskapskontor fra midten av 80-tallet. Fokus Regnskap AS er en videreføring av det
som var Sparebankregnskap Fosnavåg AS.

Vi har i dag en variert kundeportefølje fra Ytre Søre Sunnmøre fra de helt minste til bedrifter med over kr. 250 mill i omsetning. Vi har i dag ca 200 aktive kunder.