Rådgivning

Fokus Regnskap AS utarbeider grunnlaget for at våre kunder kan ta gode beslutninger i sin virksomhet. Vi
tilbyr rådgivningstjenester innenfor:

- Økonomistyring
- Bistand ved investering og finansiering
- Skatterådgivning- og planlegging
- Stiftelse av selskaper
- Vedlikehold av aksjonærregistre
- Styresekretær-funksjoner
- Fisjoner og fusjoner i samarbeid med revisor
- Etablering av gode internrutiner hos klient
- Generell bedriftsrådgivning
- Selskapsevaluering ved kjøp og salg
- Restrukturering og kostnadseffektivisering
- Krisehjelp, økonomisk rådgivning