Regnskapstjenester

Fokus Regnskap AS er totalleverandør innen regnskapstjenester. Vi tilbyr online tilgang til regnskapet via
Internett for de kunder som ønsker dette. I tillegg har vi mulighet for skanning og lagring av bilag og
dokumenter. Hos oss er kundene sikret en fast kontaktperson, fast oppfølgingsplan, moderne tekniske
løsninger og support.