Travel Text

Travel Text er bygget for å gjøre det lett å registrere og lett å hente ut informasjon på reise- og utlegg. Et viktig prinsipp er at all bruk av TravelText skal kunne gjøres med hva som helst fra hvor som helst – for så vel for bruker som for attestant og regnskapsfører.

 Deres SMS løsning for registrering av utgifter gjør systemet tilgjengelig også når man er utenfor internettdekning. Med Traveltext har en 100% digital papirflyt. Med elekstronisk attestering og direkte oppkobling mot lønnssystemet vil arbeidet med reiseregning spare mye tid.

 

For mer informasjon se www.traveltext.no