Visma Business

Vi bruker Visma Business Byrå til å føre regnskap, fakturere og elektronisk betalingsformidling. Vi har brukt
Visma siden 1997.


”-effektiv økonomistyring gir grunnlag for vekst. Et kraftig, funksjonsrikt og fleksibelt forretningssystem
som er integrert med relevante systemer er grunnlaget for effektiv forretningsdrift og økt verdiskapning.
Visma Business er Nordens mest brukte økonomisystem, og har over 40 000 brukere, fordelt over 10 land.
Administrasjonsverktøyet i Visma Business er velutviklet, og systemet egner seg for store driftsmiljøer. Det
har vunnet særlig innpass blant regnskapsbyråer, og over 100 000 selskaper har på en eller annen måte
befatning med Visma Business. Systemet har omfattende funksjoner for effektiv og kontrollert styring av
hovudbok og reskontro, brutt ned på 12 ansvarsenheter. Funskjoner for periodisering og fordelingsnøkler
som splitter kostnader og inntekter riktig på ansvarsenhetsnivå sikrer et riktig resultatregnskap. Mva oppgaven
kan overføres til Altinn elektronisk. ”

Det er mulig å leie tilgang via terminalserver.

For mer informasjon se www.visma.no/programvare