top of page

Digitale løsninger

Godt samarbeid mellom regnskapsfører og kunde er svært sentralt når vi skal skape verdi for våre kunder. Vi er opptatt av at du som kunde er løpende orientert om bedriftens finansielle situasjon til enhver tid. «Vi benytter Poweroffice Go, et fremtidsrettet, skybasert regnskapssytem, som åpner for bedre arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører, i tillegg til å produsere intuitive rapporter, og gi kunden tilgang til regnskapet til enhver tid»

Vårt viktigste mål er at du som kunde skal finne regnskapet oversiktlig og brukervennlig, slik at det skaper merverdier for deg!

office 2.jpg

PowerOffice Go

Vi har opparbeidet oss en god kompetanse på det fremtidsrettede skysystemet PowerOffice GO. Dette er et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregning og lønn.

Systemet åpner for en bedre arbeidsdeling mellom regnskapsfører og kunde, i tillegg til å produsere intuitive rapporter. Systemet er utviklet med tanke på sluttbruker og at regnskapsføringen skal bli så effektiv som mulig.

Fordelen ved å ta i bruk PowerOffice er blant annet:

- Papirløs flyt av bilag og fullstendig oversikt i systemet

- Integrasjon med bank - du trenger ikke logge deg inn i nettbank for å betale

- Regnskapet er til enhver tid oppdatert

- Intuitive og enkle rapporter

- Tilgang til regnskapet når som helst

Cantor Controller

For utarbeidelse av årsoppgjør og spesialtilpassede rapporter benytter vi systemet Cantor Controller. Her er det full fleksibilitet til å tilpasse og redigere de rapporter du har behov for, blant annet budsjett og prognoser.

drink-864958_1920.jpg
calculator-385506_1280.jpg

Visma.net Payroll
Lønn og TravelText

Vi bruker Huldt & Lillevik til å håndtere alt på lønnsområdet. Dette er et program vi har lang og god erfaring med. Her er det muligheter for integrasjoner med timeregistrering- og reiseregningssystemer. 

For utarbeiding av reiseregninger anbefaler vi systemet TravelText. Her registreres reisen mens du er på farten og ferdige reiseregninger blir enkelt importert i Huldt og Lillevik. 

 

For mer informasjon

se www.huldt-lillevik.no og www.traveltext.no

Visma Business og Compello

Vi har brukt Visma Business Byrå siden 1997 og har god kompetanse i å føre regnskap og tilpasse systemet etter kundens behov. 

Integrert med Visma Business Byrå bruker vi Compello som scanning- og godkjenningssystem. Ved å velge denne løsningen kombinert med Visma Autopay, Autoinvoice og Autocollect har du en moderne og effektiv løsning.

Visma Business og Compello benytter vi for de selskaper som har behov ut over det som de moderne skysystemene per i dag ikke dekker. Er det behov for lagerstyring og mer spesialtilpassede løsninger, åpner Visma Business og Compello for dette. 

For mer informasjon om programmene se www.visma.no/programvare og www.compello.no

To menn i Office
bottom of page