top of page
SALT-2058130.jpg

Flere tjenester

 • Avstemminger av regnskap og dokumentasjon i samsvar med bransjestandard

 • Føring av regnskap

 • Utarbeiding av regnskapsrapporter 

 • Elektronisk betalingsformidling direkte knyttet mot regnskap

 • Utarbeiding av skattemelding for merverdiavgift, terminoppgaver, a-melding 

 • Årsoppgjør og ligningsoppgaver 

 • Firmaetablering med utfylling av stiftelsesdokumenter

 • Remittering

 • Konsulenttjenester

 • Utleie av datakraft

 • Annen hjelp slik som brevskriving, søknader, statistikker m.m

 • Skattemelding for private 

 • Rådgivning ved oppstart av egen næring

 • Arbeidsdeling mellom kunde og regnskapsfører i tilpassede systemer

 • Skreddersydde rapporter og analyser

 • Avgiftsrapportering til det offentlige

 • Internkontroll

bottom of page