top of page

Budsjett

God økonomistyring starter med god planlegging og budsjettering. I de fleste bransjer er konkurransen hard og det skjer raske endringer som bedriften må styre i forhold til.

SALT-2058130.jpg

Budsjett

Å tenke fremover gjennom systematisk budsjettering og prognosearbeid vil for de fleste være en viktig del av bedriftens styring. Sammen med kunden kan vi bistå med budsjettering og budsjettoppfølging, og dermed sikre at kunden tidlig oppdager endringer og konsekvenser av disse, og kan sette inn tiltak på riktig tidspunkt. Rapportering av regnskapet i forhold til budsjett og planer er en sentral del av vår rådgivning.

bottom of page