top of page

Lønnstjenester til fastpris

Lønnstjenester til fast lav månedspris. Lønnshjelp passer perfekt for deg som ønsker en enkel og kostnadseffektiv lønnstjeneste.

calculator-385506_1280.jpg

Våre lønnstjenester

Du kan være trygg på at dine ansatte får riktig lønn til rett tid med lønnstjenestene fra

Fokus Regnskap. I alle lønnshjelp pakkene er de følgende tjenestene inkludert:

 • Endringer i arbeidsforhold, lønn, ytelser, etc.

 • Registrering av alle transaksjoner og variabler

 • Timer

 • Bonus, styrehonorar, etc.

 • Overtid

 • Tillegg i henhold til arbeidsavtale og personalhåndbok

 • Naturalytelser, herunder firmabil, fri telefon, forsikringer, m.m.

 • Lønnstrekk i henhold til arbeidsavtale og personalhåndbok

 • Lønnstrekk i henhold til krav fra myndigheter og fagforening

 • Innberetning aga på pensjon og refusjon

 • Lønnsjustering og etterbetaling

 • Kommunikasjon i forbindelse med lønnskjøring

 • A-meldingsrapportering

 • Lønnsrapportering

 • Overføring bank (etter avtale)

 • Elektronisk utsending lønnsslipper

bottom of page