1. Forside
  2. Programvare

adult-advice-analysis-1050297.jpg

Poweroffice GO 

Vi har opparbeidet oss en god kompetanse på det fremtidsrettede skysystemet Poweroffice GO. Her har du et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregning og lønn. 

Systemet åpner for en bedre arbeidsdeling mellom oss og deg, og har intuitive bilder og rapporter som er enkle å forstå. Systemet er utviklet med tanke på deg som sluttbruker og at regnskapsføringen skal bli så effektiv som mulig.  

For mer informasjon se www.poweroffice.no

 

Visma Business og Compello

Vi har brukt Visma Business Byrå siden 1997 og har god kompetanse i å føre regnskap og tilpasse systemet etter kundens behov. 

Integrert med Visma Business Byrå bruker vi Compello som scanning- og godkjenningssystem. Ved å velge denne løsningen kombinert med Visma Autopay, Autoinvoice og Autocollect har du en moderne og effektiv løsning.

Visma Business og Compello benytter vi for de selskaper som har behov ut over det som de moderne skysystemene per i dag ikke dekker. Er det behov for lagerstyring og mer spesialtilpassede løsninger, åpner Visma Business og Compello for dette. 

For mer informasjon om programmene se www.visma.no/programvare og www.compello.no

Huldt & Lillevik Lønn og TravelText

Vi bruker Huldt & Lillevik til å håndtere alt på lønnsområdet. Dette er et program vi har lang og god erfaring med. Her er det muligheter for integrasjoner med timeregistrering- og reiseregningssystemer. 

For utarbeiding av reiseregninger anbefaler vi systemet TravelText. Her registreres reisen mens du er på farten og ferdige reiseregninger blir enkelt importert i Huldt og Lillevik. 

For mer informasjon se www.huldt-lillevik.no og www.traveltext.no

 

Cantor Controller

For utarbeidelse av årsoppgjør og spesialtilpassede rapporter benytter vi systemet Cantor Controller. Her er det full fleksibilitet til å tilpasse og redigere de rapporter du har behov for, blant annet budsjett og prognoser.

medlem.png    livelogo_985305765.png