top of page

Trenger du regnskapsfører?

Ved føring av regnskap er det en hel del oppgaver som du som regnskapsfører må beherske.

Skatteetaten har utarbeidet en test som viser de vesentligste oppgavene som må utføres ved

utarbeidelse av årsregnskapet. Gjennomgå testen nedenfor og finn ut om du burde kontakte oss!

SALT-2058130.jpg

Test deg selv

Nedenfor finner du noen vanlige oppgver i forbindelse med regnskapsføring. Sjekk om du klarer å utføre alle oppgavene selv.

 

- Påføre kontokode på bilag?

- Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift?

- Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er opplysningspliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig?

- Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres?

- Bokføre regnskapsopplysningene

Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom ?

- Spesifisere kjøp/salg på motpart?

- Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter?

- Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørspesifikasjonen?

- Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene?

0 – 9 kryss:

Hvis du ikke allerede har en autorisert regnskapsfører anbefaler vi deg å vurdere å anskaffe en til hele eller deler av regnskapsføringen.

10 kryss:

Du har antagelig forutsetninger for å føre regnskapet ditt selv. Har du tid?

bottom of page