adult-advice-analysis-1050297.jpg

Rådgivning

Rådgivning

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Fokus Regnskap AS utarbeider grunnlaget for at våre kunder kan ta gode beslutninger i sin virksomhet. Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor:

 • Økonomistyring
 • Bistand ved investering og finansiering
 • Skatterådgivning- og planlegging
 • Stiftelse av selskaper
 • Vedlikehold av aksjonærregistre
 • Styresekretær-funksjoner
 • Fisjoner og fusjoner i samarbeid med revisor
 • Etablering av gode internrutiner hos klient
 • Generell bedriftsrådgivning
 • Selskapsevaluering ved kjøp og salg
 • Restrukturering og kostnadseffektivisering
 • Krisehjelp, økonomisk rådgivning

 

Økonomisk Rådgivning

Vi utfører alt fra ordinære til mer omfattende analyser av økonomi og drift. Vår rådgivning baserer seg på en analyse av regnskap og nøkkeltall, samt utviklingen i bedriften de siste årene. Med bakgrunn i dette vil vi kunne gi forslag til tiltak som kan bedre eller sikre den økonomiske situasjonen i bedriften.

medlem.png    livelogo_985305765.png