Flere tjenester

• Avstemminger av regnskap og dokumentasjon i samsvar med bransjestandard
• Føring av regnskap, også via skanning av bilag
• Utarbeiding av regnskapsrapporter og
   ligningsskjema – inkl. levering via Altinn
• Elektronisk betalingsformidling direkte knyttet mot regnskap – Autopay
• Utarbeiding av momsoppgaver, terminoppgaver, lønnsoppgaver med følgeskriv og
   levering via Altinn
• Årsoppgjør og ligningsoppgaver
  inkl. levering via Altinn
• Firmaetablering med utfylling av
  stiftelsesdokumenter
• Remittering
• Konsulenttjenester
• Utleie av datakraft
• Annen hjelp slik som brevskriving, søknader, statistikker m.m
• Selvangivelse og alle ligningsdokumenter
• Rådgivning ved oppstart av egen næring
• Bokføring av E-faktura via Compello
• Kunden kan knytte seg opp mot våre system
• Skreddersydde rapporter og analyser
• Løpende avgiftsrapportering til det offentlige
• Internkontroll
• Nyhet: E-faktura kommer i XML-format