FOTO: © GEIR MAGNE SÆTRE, BÅRD KVALSUND OG OLAV THOKLE

  

Bruk oss innen regnskap, skatt, avgift og lønn!

Vi i Fokus Regnskap AS legger stor vekt på at våre kunder skal få personlig kontakt og samarbeide med sin regnskapsfører. Vi er en fremtidsrettet kompetansebedrift med høy kvalitet og kunden i fokus. For å løse våre oppgaver på best mulig måte satser vi på funksjonell og oppdatert programvare.

Vi holder til i moderne kontorlokaler i Herøysenteret på Eggesbønes.

 

Økonomirapporter tilgjengelig på internett!

Dette er en web løsning som gjør det mulig å gjøre regnskapsrapporter, pdf-rapporter, Excel eller Word dokumenter tilgjengelig for internett brukere. Brukeren logger seg på og får dermed direkte tilgang til oppdatert resultat- og balanserapport. Løsningen har drill-down funksjonalitet som lar deg klikke på rapportlinjer for spesifisering av kontoer som ligger bak, og dessuten klikk på konto for spesifisering av bilag som er ført på den enkelte konto. Tilgang og tilrettelegging av rapporter styres av din egen økonomiavdeling.

Løsningen driftes av Cantor og er rimelig og enkel i bruk!

 

 

Viktige regnskapsdatoer i september

15.09

Betalingsfrist forskuddstrekk / arbeidsgiveravgift

15.09

Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere

 

 

OPPBEVARING AV REGNSKAPSMATERIALE

I 2016 kan det meste av primærdokumentasjonen som gjelder regnskapsåret 2010 eller tidligere makuleres. 

 

Følgende skal oppbevares i fem år:

  • Årsregnskap annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning
  • Lovpålagte spesifikasjoner
  • Dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger (f.eks. kassaruller)
  • Dokumentasjon av balansen
  •  Nummererte brev fra revisor

Følgende har krav til lenger oppbevaringstid:

10 år etter regnskapsårets slutt:

Fast eiendom: Dokumentasjon av kjøp av fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100 000 kr (justering)

Bygg- og anlegg: Prosjektregnskap som nevnt i Bokføringsforskrifta §8-1-4, samt bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap.

Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel (unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport) skal oppbevare oppstilling som viser hvilke kostnader som inngår i fordelingen av indirekte kostnader, samt anvendte fordelingsnøkler.

Bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner 

Dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og mellomværende med nærstående selskaper og innretninger

Overtakende selskap i en fusjon skal oppbevare de overdragende selskapenes oppbevaringspliktige regnskapsmateriale. Registrerte regnskapsopplysninger i det eller de overdragende selskapene på fusjonstidspunktet skal kunne gjengis som angitt i Bokføringsloven § 6
 

I forbindelse med oppløsning av selskap skal avviklingsstyret sørge for oppbevaring av selskapets oppbevaringspliktige regnskapsmateriale. Registrerte regnskapsopplysninger skal kunne gjengis som angitt i Bokføringsloven § 6
 

Tolldeklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner. Grunnlagsdokumenter omfatter alle relevante dokumenter i forbindelse med kjøp av varene. Ordre, aksept, kontrakt, faktura og betalingsdokumenter er eksempler på de mest relevante dokumentene. Men også transportdokumenter, tillatelser og lisenser mv. vil være aktuelle.
 

Revisor skal oppbevare oppdragsdokumentasjon 

Regnskapsfører skal oppbevare oppdragsdokumentasjon
 

Eiendomsmeglingsforetak skal oppbevare kontrakter og dokumenter, samt oppdragsjournal, oppdragsjournal for oppgjørsforetak, meglingsjournal, budjournal og depotjournal

15 år etter regnskapsårets slutt:

Petroleumsutvinning og rørledningstransport: Oppbevaringspliktig materiale for petroleumsutvinning og rørledningstransport

Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale I forbindelse med kontroll fra Skattekontoret kan arbeidsgivere og andre som plikter å foreta forskuddstrekk og utleggstrekk pålegges å oppbevare regnskapsmateriale etter bfl. § 13 første ledd nr. 1 til 4 i mer enn fem år etter regnskapsårets slutt.

 

 

Nyheter fra Regnskap Norge

Christines hilsen uke 38

Mye aktivitet på flere arenaer for Regnskap Norge. Fra fagdager på Kreta, til Forenklingskonferansen og høstens begivenhet for mange – Overskudd 2017. Gratulerer til Årets Overskudd, Bente Sjøbakk!

22.09.2017 - 19:04

Årets Overskudd-pris til Trondheim

Under en høytidelig kåring på Regnskap Norges storarrangement Overskudd 2017, ble Bente Sjøbakk fra Trondheims-bedriften Conto kåret til «Årets Overskudd».

22.09.2017 - 12:27

Årets overskudd – her er finalistene!

I kåringen av Årets overskudd har vi sett etter de personlige bidragene og vi har fått inn mange gode nominasjoner.

20.09.2017 - 15:23

Forenklingene må i større grad inkludere de små bedriftene og rapporteringsprosessene må endres

Forenklingskonferansen 2017 gikk av stabelen 19. september, og her er vår oppsummering.

20.09.2017 - 09:39

Christines hilsen uke 37

Møt den nye lederen for strategiske møteplasser, bli med i overskuddsgruppen og les hva Hanne og Jan Terje skal jobbe med fremover.

14.09.2017 - 17:43